-EXigiFpSbeMhZV87I_Wpw

4iAN8sZCQI-ak33-KDXahA


考えが甘かった

大山へ!

こんなに雪が残っているなんて

出雲神仏霊場

大山寺